Online marketing strategie

Meer resultaat uit online kanalen

Yellowlime werkt aan meer resultaat uit online kanalen.

Ons team wordt blij van relaties die ons een mooie uitdaging bieden én groeipotentieel hebben.

Heb jij een uitdaging en ben je klaar om exponentieel te groeien? Neem dan contact met ons op.

Maatwerk & vooronderzoek

We leveren maatwerk, elke organisatie is immers anders. Daarom starten we met een uitgebreid vooronderzoek. Yellowlime voert een intensief intakegesprek, verdiept zich in de branche, de producten en dienstverlening en de huidige concurrentie.

Tevens wordt een nulmeting uitgevoerd. Inzichtelijk wordt gemaakt waar de organisatie nu staat, zowel offline als online.

Strategisch online marketingplan

De onderzoekresultaten vertalen wij naar een strategisch online marketingplan. Dit plan geeft invulling aan de wijze waarop Yellowlime bijdraagt de ambitie te realiseren met inzet van online middelen.

Het plan blikt één jaar vooruit en geeft per maand aan welke middelen worden ingezet met welk doel voor ogen. Dan is het tijd voor actie!

Back to Top