Website: Ecotransferium

Ecotransferium

Project

Voor platform Ecotransferium creëerde Yellowlime een website waardoor bezoekers snel en eenvoudig kunnen bekijken welke producten Ecotransferium aanbiedt. Een website die aanzet tot het nemen van actie met duidelijke ‘call-to-actions’. Platform Ecotransferium organiseert en coördineert daartoe mobiliteitsinitiatieven voor het Utrechtse bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn. Het Platform neemt daarvoor zelf initiatief en ontwikkelt eigen projecten, voortbouwend op initiatieven, deelname en enthousiasme van de bedrijven op de bedrijventerreinen Wetering en Haarrijn.

Details

Opdrachtgever: Ecotransferium

Bekijk de Website
Back to Top